icon_intro

Spara till pensionen

Amica Pensionsstiftelse är en lösning som erbjuder många fördelar mot ett traditionell pensionssparande. Amica ger dig som företagare att anpassa förmånen efter hur företaget mår och för dig som förmånstagare får du en mycket stor flexibilitet i hur du vill använda din förmån.

Mindre risk med tiden

Förvaltningen erbjuds i 3 risknivåer som trappas ned när du närmar dig pensionsålder.

Inkludera familjen

Omfördelning av pension mellan makar, generationer eller kompanjoner efter behov.

Gör din flytt idag

Förenkla stiftelseadministrationen genom att flytta över ditt ägande till Amica Pensionsstiftelse.