• Hem
  • Pensionsstiftelse

Pensionsstiftelse

Amica Pensionsstiftelsen riktar sig till dig som företagare med stor eller liten verksamhet. Amica är en så kallad andelsstiftelse som ger dig som företagare en stor frihet att för dig själv, dina anställda och ägaren/anställdas familjer skapa gemensam stiftelse som ger dig en stor frihet att skapa en trygghet beroende på hur ditt företag utvecklas.

Som företagare blir du andelsägare i Amica Pensionsstiftelse och bestämmer över hur företagets kapital skall förvaltas. Avsättningar till stiftelsen fördelas per företag och till avsatt belopp läggs respektive företags resultat i stiftelsens förvaltningsgemenskap. Tillsynsmyndighet för stiftelsen är Länsstyrelsen i Stockholm.

Förvaltning

Avkastning i Pensionsstiftelsen är en förvaltningsgemensam stiftelse, vilket innebär att respektive stiftelsefack har egna förvaltningsstrategier. Förvaltningen i stiftelsen erbjuds i 3 risknivåer med välbalanserade portföljer. I takt med att pensionsborgenären närmar sig pension, trappas risken ned genom byte av portfölj och därmed målrisk.

icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se