Pensionsstiftelse för nyckelpersoner

En nyckelperson anställd i ett företag kan trygga pension i egen pensionsstiftelse. Genom att använda pensionsstiftelse som pensionslösning kan nyckelpersonen själv styra över pensionskapitalet, påverka placeringar och kostnader.

Företag som låter nyckelpersoner själva bestämma över sin pension uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

Nyckelpersoner väljer pensionsstiftelse av olika anledningar

icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

08-590 000 75 info@amicapensionsstiftelse.se