• Hem
  • Amica – gemensam stiftelsepension

Amica – gemensam stiftelsepension

Amica Pensionsstiftelse erbjuder arbetsgivare möjlighet att trygga pension till sina anställda på ett klokt sätt i den gemensamma pensionsstiftelsen.

Stiftelsepension via Amica Pensionsstiftelse skiljer sig på flera punkter från andra tjänstepensionslösningar. En stor och viktig skillnad är att arbetsgivaren ansluter sig till vår befintliga gemensamma stiftelsestruktur.

Arbetsgivaren har ett eget fack i den gemensamma stiftelsen vilket medför delade kostnader för tillsyn, bokföring, revision och övrig administration – helt enkelt en smidig och kostnadseffektiv drift.

Arbetsgivaren avsätter medel i sitt eget fack utifrån en överenskommelse – utfästelse – med de pensionsberättigade. Arbetsgivaren behåller kontrollen över tillgångarna och kan tillsammans med de pensionsberättigade påverka inriktningen på kapitalförvaltning och formerna för framtida pensionsutbetalningar.
icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se