Amica Arbetsgivarförening och Arbetstagarförening

I samband med anslutning till stiftelserna blir arbetsgivaren medlem i intresseföreningen Amica Arbetsgivarförening och de anställda (som omfattas av tryggande i Amica) blir medlemmar i intresseföreningen Amica Arbetstagarförening.

Representanter till intresseföreningarnas styrelse väljs på årlig föreningsstämma.
icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se