Flexibilitet

För familjeföretag med ägarfamilj och andra ledande befattningshavare ger Stiftelsepension möjlighet till flexibla avsättningar och former för framtida pensionsutbetalningar. Med rätt rådgivning finns stora möjligheter att nyttja fördelarna med stiftelsepension. Det kan gälla flexibla pensionsuttag, omfördela pensionsmedel mellan nuvarande eller tidigare anställda (inom eller utom familjen) eller andra dispositioner som stiftelsepension medger.
icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se