Förvaltning

Inom Amica har varje företag ett eget fack där Arbetsgivaren beslutar hur pensionskapitalet ska förvaltas. Avsättningar till stiftelsen fördelas per pensionsberättigad utifrån de utfästelser som skrivs mellan parterna.

Förvaltningen i stiftelsen erbjuds i olika risknivåer med välbalanserade portföljer som möjliggör en förvaltning som passar vid varje givet tillfälle. Arbetsgivaren kan öka eller minska sin valda risknivå över tid.
icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se