Om Amica

Amica Pensionsstiftelse bildades 2013 av ett antal seniora entreprenörer som upptäckt pensionsstiftelsens fördelar. Sedan dess har Amica växt, både i kapital och antalet anslutna arbetsgivare. Amica är en gemensam pensionsstiftelse för de arbetsgivare som väljer att ansluta sig.

Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om ålders- och efterlevandepension till av arbetsgivaren anställda personer (eller tidigare anställda).
icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se