Pensionsstiftelse för ensamstående företagare

För många företagare är pensionsstiftelsen företagets eget försäkringsbolag. Genom att använda pensionsstiftelse som pensionslösning kan företagaren styra över pensionskapitalet, påverka placeringar och kostnader.

Företagaren kan trots avsaknaden av förmånstagare se till att pensionspengarna inte går förlorade i händelse av dödsfall.

Ensamstående företagare väljer pensionsstiftelse av olika anledningar

Flexibelt sparande
När företagets resultat tillåter kan företagaren själv välja i vilken takt kapital skall fonderas till pension.
Valfri kapitalförvaltning
I pensionsstiftelsens styrelse finns företagaren representerad – det är företagaren som bestämmer hur kapitalet skall placeras.
Återlån – placeringsmöjlighet
Företaget kan återlåna medel ur stiftelsen och därmed kan pensionsstiftelsen bli företagets ”egna bank”.
Valfri pensionsålder
Det finns en stor frihet när pensionen skall lyftas. Möjlighet finns att pensionera sig oavsett ålder.
Valfri uttagstakt
Företagaren bestämmer själv när och på vilket sätt pension skall lyftas och kan välja takt på uttagen. Olika pensionsbelopp kan lyftas från år till år.
Lösning på avsaknad förmånstagare
Om företagaren saknar efterlevande enligt den så kallade ”förmånstagarkretsen” kan företagaren, genom att i ett testamente skriva att bolagets aktier skall tillfalla testamentstagare, ge denne möjlighet till kontroll över pensionskapitalet.
Sälja pensionskapitalet
Företagare som inte har behov av pension kan sälja den.
Flytt av stiftelse
Flytt av pensionsstiftelse till annat bolag kan göras med tillstånd från Länsstyrelsen.
icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se