Pensionsstiftelse för familjeföretag

För många familjeföretag är pensionsstiftelsen företagets eget försäkringsbolag. Genom att använda pensionsstiftelse som pensionslösning kan företagaren styra över pensionskapitalet och påverka placeringar samt kostnader.

Familjeföretaget kan också omfördela pensionskapital mellan makar och kommande generationer.

Familjeföretaget väljer pensionsstiftelse av olika anledningar

Flexibelt sparande
När företagets resultat tillåter kan företagaren själv välja i vilken takt kapital skall fonderas till pension.
Valfri kapitalförvaltning
I pensionsstiftelsens styrelse finns familjen representerad Familjen bestämmer hur kapitalet skall placeras.
Återlån – placeringsmöjlighet
Företaget kan återlåna medel ur stiftelsen och därmed kan pensionsstiftelsen bli företagets ”egna bank”.
Valfri pensionsålder
Det finns en stor frihet när pensionen skall lyftas. Möjlighet finns att pensionera sig oavsett ålder.
Valfri uttagstakt
Företagarfamiljen bestämmer själv när och på vilket sätt pension skall lyftas. De kan själva välja takt på uttagen. Olika pensionsbelopp kan lyftas från år till år.
Omfördelning av pension mellan makar och generationer
Genom att starta en pensionsstiftelse kan företagets ägare bygga upp pension inte bara till sig själv utan även till sin familj. Familjen kan ta del av pensionskapitalet, utbetalning görs till den som har störst behov av inkomstförstärkningen.
Flytt av stiftelse
Flytt av pensionsstiftelse till annat bolag kan göras med tillstånd från Länsstyrelsen.
Sälja pensionskapitalet
Företagare som inte har behov av pension kan sälja den.
icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se