Pensionsstiftelse för kompanjoner

För många kompanjonsägda företag är pensionsstiftelsen företagets eget försäkringsbolag. Genom att använda pensionsstiftelse som pensionslösning kan kompanjoner fördela pensionskapital, samt påverka placeringar och kostnader.

Pensionsstiftelse kan användas för att underlätta utlösen av en eller flera kompanjoner.

Kompanjoner väljer pensionsstiftelse av olika anledningar

icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se