• Hem
  • Svensk Pension

Svensk Pension

Svensk Pension är en verksamhetsstiftelse med ett evigt tidsperspektiv. På så sätt säkerställs en långsiktig utveckling och service för alla kunder och samarbetspartners. Vi arbetar tätt tillsammans med våra kundföretag, alla pensionsberättigade och övriga intressenter.

Svensk Pension och nätverket kring verksamheten har omfattande och mångårig erfarenhet av Stiftelsepension och rådgivning inom pensionsområdet. Vår kunskap i hantering av stiftelser, skattelagstiftning samt legala frågor gör oss till en värdeskapande, trygg och trovärdig partner.

Svensk Pension har en stor kompetens, men är samtidigt inte fler till antalet än att vi kan vara genuint personliga i relationen med dig. Vi har en kostnadseffektiv tjänst men vill lyfta fram att det faktiska innehållet är viktigast. Vi bedriver en aktiv rådgivning kring de unika möjligheter Stiftelsepension ger. Det kan vara transferering av pension till närstående, generationsskiften eller skatteoptimering m.m. Kombinationen av innehåll och pris ger förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete tillsammans med våra kunder. Du är viktig för oss! Bland våra kunder finns både enskilda och gemensamma pensionsstiftelser.

Välkommen att kontakta oss så får du veta mer!
icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se