Ändamålsbeskrivning

Stiftelsen Svensk Pension har till ändamål att bedriva administration åt stiftelser och arbetsgivare samt informera, föreläsa och utbilda om stiftelser och därmed sammanhängande verksamheter. Stiftelsen ska även främja och verka för en sund utveckling av stiftelser i Sverige samt delta i allmän debatt på aktuella forum.
icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se