Historik

År 2013 bildades den gemensamma pensionsstiftelsen Amica av ett antal dedikerade och intresserade seniora entreprenörer. För att administrera Amica och till stiftelsen anslutna arbetsgivare startades en administration upp via en extern intressent.

Under åren har Amica växt, både i volym och antalet kunder och behöver ta ett antal utvecklingssteg varför behovet av en mer specialiserad administratör blivit tydligt. Amicas styrelse har efter en omfattande inventering av marknaden under 2019 och 2020 inte funnit någon administratör som uppfyller samtliga önskemål och krav som efterfrågats. Under 2020 beslutade sig Amicas styrelse därför att starta Stiftelsen Svensk Pension – Svensk Pension.
Svensk Pension har övertagit den tidigare administrationen av Amica.
Som självständig aktör med ett evigt perspektiv säkerställs utveckling och service till Amica och anslutna arbetsgivare samtidigt som det öppnat upp för administration åt enskilda pensionsstiftelser.
icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se