Styrelse och ledning

Styrelsen för Svensk Pension består av

Kjell Johansson, ordförande (f 1950)
Kjell är ekonom med affärsjuridisk/skatterättslig utbildning och erfarenhet. Han har varit revisor inom Ernst & Young (8 år), har ledningserfarenhet i ledande internationell verkstadsindustri (10 år) och därefter mångårig konsultverksamhet i eget bolag med inriktning mot lednings- och ägarfrågor i familjeägda SME-företag och tillhörande processer kring generationsskiften m.m. Kjell har lednings- och styrelseerfarenhet från ett flertal pensionsstiftelser.

Karl-Johan Kristiansson (f 1955)
Karl-Johan har sedan 1987 varit verksam inom försäkringsbranschen liv/pension. De första fyra åren som säljare på Trygg Hansa. Sedan 1991 försäkringsförmedlare i Säkra, 1995 erhöll Karl- Johan tillstånd att förmedla fonder utanför försäkring. Placeringsrådgivningen är idag en stor del av hans verksamhet.

Leif Björkman (f 1968)
Leif är civilekonom från Handelshögskolan i Umeå. Sedan 1994 utbildad och verksam i försäkringsbranschen, först inom Trygg-Hansa och därefter de senaste 25 åren verksam som senior kompetenspartner inom pension & försäkring samt försäkringsförmedlare hos Proxina i Piteå. Specialiserad på rådgivning kring komplexa tjänstepensionsfrågor för företagare och tjänstemän i privat sektor samt pensions- och försäkringsfrågor för kommuner och kommunala företag.

Revisor

Samuel Ekdal (f 1980)
Samuel är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har arbetat som revisor sedan 2007. Han har under sina år inom yrket jobbat med både stora och små företag inom många olika branscher och har en flerårig erfarenhet av pensionsstiftelser. Samuel har även uppdrag som föreläsare inom revisionsmetodik via FAR.
icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se