Vårt erbjudande

Vi erbjuder bland annat hjälp med att:
– Flytta individuell pensionsstiftelse till gemensam pensionsstiftelse.
– Bilda pensionsstiftelser.
– Upprätta löpande redovisning, årsredovisning och deklaration.
– Administrera stiftelsens omplaceringar av värdepapper.
– Administrera utbetalningar såsom gottgörelser, arvoden och skatter.
– Utforma pensionsutfästelser.
– Rådgivning kring möjligheterna med pensionsstiftelse.
– Pensionsplanering.
– Avveckling av pensionsstiftelse.

En förutsättning är att åtgärderna sker i enlighet med gällande lagstiftning
icon_intro

Pensionsspara klokt hos oss!

010-405 29 90 info@amicapensionsstiftelse.se